Tovább az akadálymentes felületre

Elérhetőség: 
Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei
és Városi Könyvtár 
2800 Tatabánya, V. Fő tér 2. 
Telefon: (06 34) 513-670, Fax: (06 34) 513-683

E-mail: jamk@jamk.hu
Kölcsönzés: kolcsonzes@jamk.hu
Gyermekkvt: gyerekkonyvtar@jamk.hu
Könyvtárközi: kvkozi@jamk.hu
Tájékoztatás: tajekoztatas@jamk.hu

Nyitva tartás
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-19
Szombat: 9-17
Tel.: (06 34) 781-074

Gyermekkönyvtár
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-18
Szombat: 9-17
     Tel.: (06 34) 513-682

Egyéb elérhetőségek
Könyvtárunk Gyermekkönyvtár Szolgáltatások Rendezvények Katalógus Kistérség

 

Darányi Kálmán - Pályakép, személyiség, korrajz

4499938_4.jpg

"Darányi Kálmán (1886-1939) Gömbös Gyula halála után, 1936 októberétől 1938 májusáig volt Magyarország miniszterelnöke. Ez ugyan mindössze másfél esztendő volt, hivatali ideje alatt mégis számos sorsdöntő esemény történt, amely események mozgatórugója az a szándék volt, hogy megállítsa az ország politikájának szélső jobbra tolódását és megőrizze az ország szuverenitását. A valóságban Magyarország mégis messzebb került a példának tekintett bethleni centrumpolitikától, és közelebb került Németországhoz. A szerző könyve alcímével – Pályakép, személyiség, korrajz – arra utal, hogy Darányi miniszterelnökségének történései nemcsak a korabeli hazai és világpolitika alakulásától, hanem a személyiségvonásaitól is függtek. Kerepeszki Róbert négy korszakra tagoltan áttekintést ad hőse egész pályafutásáról, gyermekkorától, tanulmányaitól kezdve „szürke eminenciási" működésétől (1920-1935) a miniszterelnökségi politikai államtitkári (1928-1935) és földművelésügyi miniszteri (1935-1938) beosztásán át miniszterelnökségéig (1936-1938). A bevezető és a záró fejezet közötti négyes osztatú könyv valójában két részből áll. Az első a politikus pályaképe, amelyben Darányi Kálmán karrierjének négy korszakát mutatja be kronologikus rendben. Az életút és a pálya mozzanatainak fölidézésén túl a szerző figyelemmel kíséri a kor történelmi jellemzőit, társadalmi és politikai viszonyait, vagyis azt a „keretet" – ahogy ő nevezi, „életrajzi teret" --, amelyben Darányainak dolgoznia adatott. Ilyen értelemben a szerző korrajzba ágyazza az életrajzot és pályaképet. A második, sokkal rövidebb részben Kerepeszki Róbert „pszichobiográfiát" ad, adalékokat közöl hőse jellemrajzához, idézi a kortársak Darányiról alkotott vélekedését, elemzi a családi háttér és az ismeretségi kör szellemi hatásait, személyiségének meghatározó vonásait. Az utolsó fejezetben adja meg a szerző annak az ellentmondásnak a magyarázatát, hogy bár a Darányi-kormány célja a közélet szélső jobbra tolódásának megakadályozása és az ország szuverenitásának megőrzése volt, valójában ezektől messzebb került Magyarország. Kerepeszki szerint Darányi Kálmán „politikai gondolkodása nem volt koncepciózus és önálló", miközben kormányfői működése alatt csakugyan sorsfordító események mentek végbe: a politikai szélsőségek elleni föllépések, alkotmányjogi és szociális reformok, a hazai német kisebbség pacifikálásának kudarca, a fegyverkezési program meghirdetése, az első zsidótörvény előkészítése. A bibliográfiával kiegészített, archív képanyaggal illusztrált személyi monográfia nagyobb történelmi gyűjteményekben helyezendő el."

Szerző: Kerepeszki Róbert. Pécs: Kronosz Kiadó, 2018.

Katalógusunkban

Forrás: www.kello.hu