Tovább az akadálymentes felületre

Elérhetőség: 
Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei
és Városi Könyvtár 
2800 Tatabánya, V. Fő tér 2. 
Telefon: (06 34) 513-670, Fax: (06 34) 513-683

E-mail: jamk@jamk.hu
Kölcsönzés: kolcsonzes@jamk.hu
Gyermekkvt: gyerekkonyvtar@jamk.hu
Könyvtárközi: kvkozi@jamk.hu
Tájékoztatás: tajekoztatas@jamk.hu

Nyitva tartás
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-19
Szombat: 9-17
Tel.: (06 34) 781-074

Gyermekkönyvtár
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-18
Szombat: 9-17
     Tel.: (06 34) 513-682

Egyéb elérhetőségek
Könyvtárunk Gyermekkönyvtár Szolgáltatások Rendezvények Katalógus Kistérség

 

A magyar honvédsereg harcászata az 1848-49-es szabadságharcban

harcaszat.JPG

"Az 1848/49-es szabadságharc során a honvédcsapatok és a császári, illetve cári hadsereg között lezajlott összecsapások lefolyásának megértését nemegyszer hátráltatja a korabeli harceljárások ismeretének hiánya. A háború „mesterségbeli része”, a korabeli harcászat alapjainak vizsgálata nélkül nehezen érthető egy-egy siker vagy kudarc oka. A kötet szerzője e hiányt pótlandó, összegyűjtötte az 1848/49-es szabadságharc idején érvényben lévő, a magyar haderő kiképzésekor alapul szolgáló (többnyire egyenesen a honvédség számára készült) katonai szabályzatokat és harcászati utasításokat. Ezeket kiegészítette a tényleges gyakorlatot tükröző hadijelentésekkel, emlékirat- vagy naplórészletekkel, kiemelve, ha a levéltári és elbeszélő források más képet mutatnak egy-egy konkrét esetben, mint azt a szabályzatok alapján elvárhatnánk. Módszeres áttekintést nyújt a honvédsereg fegyvernemei számára előírt harcászati, harceljárási alakzatokról, típusokról, menetutasításokról, táborozási követelményekről, választ keresve olyan kérdésekre, mint például miként volt képes arra a bravúros fegyvertényre több ízben is a honvéd gyalogság, hogy rátámadt a császári lovasságra, és elűzte azt. Pászti László széles forrásbázisra épülő, gazdagon illusztrált munkája azt bizonyítja, hogy a honvédcsapatok alapvetően a szabályzatok előírásainak megfelelően jártak el, harcászatuk megfelelt a kor követelményeinek, s e téren egyenrangú partnerei voltak a szövetséges osztrák és orosz haderőnek. "

Szerző: Pászti László. Budapest: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum - Line Design Kft., 2013.

Katalógusunkban

Forrás: www.oszk.hu