Tovább az akadálymentes felületre

Elérhetőség: 
Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei
és Városi Könyvtár 
2800 Tatabánya, V. Fő tér 2. 
Telefon: (06 34) 513-670, Fax: (06 34) 513-683

E-mail: jamk@jamk.hu
Kölcsönzés: kolcsonzes@jamk.hu
Gyermekkvt: gyerekkonyvtar@jamk.hu
Könyvtárközi: kvkozi@jamk.hu
Tájékoztatás: tajekoztatas@jamk.hu

Nyitva tartás
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-19
Szombat: 9-17
Tel.: (06 34) 781-074

Gyermekkönyvtár
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-18
Szombat: 9-17
     Tel.: (06 34) 513-682

Egyéb elérhetőségek
Könyvtárunk Gyermekkönyvtár Szolgáltatások Rendezvények Katalógus Kistérség

 

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban

 

Néhány szóban az IKSZ-ről

 

A 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A vonatkozó jogszabályok itt olvashatók:

Iskolai Közösségi Szolgálat jogszabályok

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot a gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. Egy szolgálatban eltöltött óra hatvan percet jelent, melybe nem számítható bele a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás időtartama. Egy-egy alkalommal a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben tevékenykedhet életkora szerint meghatározott mértékben. Az elvégzett tevékenységet és a szolgálat óraszámát a fogadó intézmény igazolja az iskola által biztosított úgynevezett Közösségi Szolgálati Naplóban.Ezt a diák köteles magával hozni és a szolgálat megkezdése előtt átadni szolgálati helyén.

 

Választható tevékenységek:

I. A zöld olvasóterem felügyelete (június – október - jelenleg nem választható)

Feladatok:

o    a tárgyévben nem regisztrált olvasók bejegyzésének segítése;

o  a zöld olvasóterembe kivitt dokumentumok kikölcsönzése az olvasó olvasójegyének vagy látogatójegyének számához, illetve a dokumentumok visszavétele távozáskor;

o    a zöld olvasóteremet használók számának nyilvántartása;

o    könyvtárnyitáskor és záráskor segítségnyújtás a kerti bútorok kihelyezésében és összepakolásában;

o    a zöld olvasóterem felsöprése, bútorainak tisztán tartása;

o    egyéb, a zöld olvasóterem felügyelete mellett végezhető tevékenységek lehetnek: egyszerű keresések a katalógusból; segítségnyújtás az olvasók számára kérőlap kitöltésében;

o    olvasók útbaigazítása az olvasótérben, repertorizálás, olvasmányajánló készítése stb.

 

Rossz idő esetén, amikor nem működik a zöld olvasóterem, a szolgálatra beosztott tanuló a könyvtár közösségi szolgálatra kijelölt tevékenységei közül kap egy ellátandó területet.

 

II. Részvétel a Gyermekkönyvtár munkájában (folyamatos)

Feladatok:

o  a gyermekkönyvtári foglalkozások előkészítésének és lebonyolításának segítése (kézműves foglalkozásokhoz sablonok készítése, eszközök biztosítása, a foglalkozáson résztvevő gyerekeknek segítségnyújtás, teremrendezés);

o    a könyvtár által szervezett táborok lebonyolításának segítése (részvétel a gyermekek számára készített programok lebonyolításában);

o    a gyermekkönyvtári dokumentumok rendjének felügyelete.

 

III. Anyagmozgatás, kerti munkák (alkalmanként)

Feladatok:

o    nagyobb arányú selejtezés esetén, könyvvásár előkészítésekor, a fiókkönyvtárak és raktárak közötti szállítási feladatok esetén segítségnyújtás a csomagolásban, a dobozok pakolásában, cipelésében;

o    alkalomszerűen karbantartással, festéssel összefüggő munkák, a könyvtári berendezések mozgatása;

o  a könyvtár ökoteraszának és gyermekkönyvtári udvarának gondozása, rendbetétele felügyelettel (gyomlálás, metszés, avar összesöprése, bútorzat tisztán tartása stb.).

 

IV. Repertorizálás (folyamatos)

Feladatok:

o    Meghatározott folyóiratok átnézése megyei, helyi, öko és nemzetiségi vonatkozások tekintetében,

o    A megfelelő cikkek címének, oldalszámának, a folyóirat címének, évfolyamának, számának, valamint a hivatkozott téma/tárgy/név feljegyzése,

o    Az átnézett folyóiratok megjelölése (a lista mellé név és dátum feltüntetése).

 

V. Digitalizált folyóiratok ellenőrzése (folyamatos - jelenleg nem választható)

Feladatok:

o    A papír alapú digitalizált megyei lapszámok összevetése a digitális adatbázissal,

o    Hiányosságok, különbségek egyértelmű jelzése

o    Átnézett lapszámok listába szedése (névvel, dátummal jelölése).

 

VI. Olvasmányajánlás (folyamatos)

Feladatok:

o    A korcsoport szerinti érdeklődési körnek megfelelő témában 2-3 választott könyv alapján rövid ismertető szerkesztése

o    A kötetek a könyvtár állományában kerülnek kiválasztásra.

 

VII. Rendezvényfelügyelet (alkalmanként)

Feladatok:

o    A könyvtár által szervezett rendezvények teremrendezésében nyújtott segítség, az érkező közönség fogadása, jelenléti ívekkitöltésének felügyelete, a közönség útbaigazítása, technikai korrekcióknál való segítségnyújtás.

 

 

A részvétel feltételei:

 

o     Közösségi szolgálatra csak az alábbi, könyvtárunkkal együttműködési megállapodást kötött oktatási intézmények diákjai jelentkezhetnek:

► Bárdos László Gimnázium

► Tatabányai Árpád Gimnázium

► Tatabányai Szakképzési Centrum

— Műszaki, Szakgimnáziuma, Bánki Donát Székhelyintézmény (Tatabánya, Réti u. 1-5.)

— Műszaki Szakgimnáziuma, Péch Antal Telephelye (Tatabánya, Széchenyi u. 20.)

— Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, (Tatabánya, Kós Károly u. 17.)

— Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnáziuma (Tatabánya, Cseri u. 35.)

— Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakiskolája (Tatabánya, Béke u. 8.)

► Komáromi Jókai Mór Gimnázium

► Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata, Tanoda tér 5.)

 

o    A közösségi szolgálati tevékenységet intézményünkben folytató diákoknak egy éves ingyenesolvasói tagságot ajándékozunk.

o   A könyvtárban iskolai közösségi szolgálatot végző tanulóktól elvárjuk a tisztelettudó, udvarias, társadalmi normáknak megfelelő viselkedést mind az olvasókkal, mind pedig a könyvtár dolgozóival szemben. További követelmény a kulturális intézményhez méltó öltözet, megjelenésés beszéd.

o    A közösségi szolgálati tevékenység ideje alatt tilos telefonnal, tablettel és egyéb elektronikus eszközzel játszani, az internetet szórakozási céllal böngészni.

o  A szolgálatra az ügyeletes tájékoztató könyvtárosnál kell jelentkezni a Közösségi Szolgálati Napló átadásával. A munkavégzés területének elhagyásáról a tájékoztatónak szólni kell. A szolgálat lejártakor a vele történt időpont egyeztetéssel lehet távozni.

 

A könyvtár az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodása értelmében vállalja:

1.     az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket;

2.     ha szükséges, pihenőidőt ad;

3.     a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését biztosítja;

4.   a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét ellátja.

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében végzett feladatok ellátását az úgynevezett „Közösségi Szolgálati Naplóban” igazolja a könyvtár felelős munkatársa, de csak abban az esetben, ha a tevékenységet maradéktalanul elvégezte a tanuló. A hanyag feladatellátás, a késés, a tiszteletlen, kulturálatlan viselkedés elég indok lehet ahhoz, hogy a könyvtár a közösségi szolgálat ellátásának igazolását megtagadja.

 

Hogyan lehet könyvtárunkban Iskolai Közösségi Szolgálatra jelentkezni?

 

o   Személyes jelentkezés esetén a könyvtár nyitvatartási idejében az ügyeletes tájékoztató könyvtárost kell keresni, aki továbbítja a jelentkezőket az iskolai közösségi szolgálat intézményi koordinátoraihoz.

o   Telefonos és e-mailes megkeresés esetén közvetlenül felvehető a kapcsolat a megyei könyvtár iskolai közösségi szolgálatot koordináló munkatársaival:

Nagyné Sári Aliz, 34/513-677, sari.aliz@jamk.hu

a gyermekkönyvtár munkatársai, 34/513-682,  gyerekkonyvtar@jamk.hu

 

Hogyan mondható le a közösségi szolgálaton való megjelenés?

 

Csak nagyon indokolt esetben lehet lemondani a szolgálatra való jelentkezést, hiszen könyvtárunk számít a diákok megjelenésére!
Másrészt a felesleges regisztrációval más diáktól veszik el a jelentkezési lehetőséget azok, akik regisztrálnak nálunk, de nem jönnek el a megbeszélt időpontban.
Három jelentkezés, lemondás vagy értesítés nélküli távol maradás után a továbbiakban nem fogadjuk az adott diák jelentkezését az adott tanévben.

A jelentkezés lemondását legkésőbb a közösségi szolgálat megkezdését megelőző 24 órával kérjük jelezni. Ha nem sikerül a jelentkezést időben lemondani, kérjük, hogy lehetőség szerint szervezzen be a diák maga helyett mást!

 

Iskolai közösségi szolgálat a 2017/2018-as tanévben

 

Könyvtárunk a 2017/2018-as tanévben is várja az iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diákokat. A tevékenységekre és a közösségi szolgálat végzésének időpontjára személyesen kell jelentkezni a Szent Borbála téren  Nagyné Sári Aliznál, vagy a gyermekkönyvtár munkatársainál.

A tevékenységek megjelölését a Választható tevékenységek bekezdésben részleteztük.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!