Tovább az akadálymentes felületre

Elérhetőség: 
Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei
és Városi Könyvtár 
2800 Tatabánya, V. Fő tér 2. 
Telefon: (06 34) 513-670, Fax: (06 34) 513-683

E-mail: jamk@jamk.hu
Kölcsönzés: kolcsonzes@jamk.hu
Gyermekkvt: gyerekkonyvtar@jamk.hu
Könyvtárközi: kvkozi@jamk.hu
Tájékoztatás: tajekoztatas@jamk.hu

Nyitva tartás
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-19
Szombat: 9-17 Tel.: (06 34) 513-680

Gyermekkönyvtár
Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 9-18
Szombat: 9-17
     Tel.: (06 34) 513-682

Egyéb elérhetőségek
Könyvtárunk Gyermekkönyvtár Szolgáltatások Rendezvények Katalógus Kistérség

 

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban

 

Néhány szóban az IKSZ-ről

 

A 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A vonatkozó jogszabályok itt olvashatók:

Iskolai Közösségi Szolgálat jogszabályok

Az Iskolai Közösségi Szolgálatot a gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít. A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül legfeljebb öt órás felkészítő majd öt órás záró foglalkozást tart. Egy szolgálatban eltöltött óra hatvan percet jelent, melybe nem számítható bele a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás időtartama. Egy-egy alkalommal a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben tevékenykedhet. Az elvégzett tevékenységet és a szolgálat óraszámát a fogadó intézmény igazolja az iskola által biztosított úgynevezett Közösségi Szolgálati Naplóban.

 

 

Választható tevékenységek:

 

 • I. A zöld olvasóterem felügyelete

Feladatok:

 • a tárgyévben nem regisztrált olvasók bejegyzésének segítése;
 • a zöld olvasóterembe kivitt dokumentumok kikölcsönzése az olvasó olvasójegyének vagy látogatójegyének számához, illetve a dokumentumok visszavétele távozáskor;
 • a zöld olvasóteremet használók számának nyilvántartása;
 • könyvtárnyitáskor és záráskor segítségnyújtás a kerti bútorok kihelyezésében és összepakolásában;
 • a zöld olvasóterem felsöprése;
 • egyéb, a zöld olvasóterem felügyelete mellett végezhető tevékenységek lehetnek: egyszerű keresések a katalógusból; segítségnyújtás az olvasók számára kérőlap kitöltésében;
 • olvasók útbaigazítása az olvasótérben, stb.

 

Rossz idő esetén, amikor nem működik a zöld olvasóterem, a szolgálatra beosztott tanuló a könyvtár közösségi szolgálatra kijelölt tevékenységei közül kap egy ellátandó területet.

 

 • II. Részvétel az olvasószolgálati munkában

Feladatok:

 • dokumentumok könyvtári rendjének felügyelete;
 • olvasók segítése az olvasóteremben történő eligazodásban, a katalógusban való keresésben, a kérőlapok megírásában, útbaigazítás a könyvtárban;
 • a könyvtár dokumentumainak ajánlása;
 • fénymásolás, szkennelés.

 

 • III. Részvétel a Gyermekkönyvtár munkájában

Feladatok:

 • a gyermekkönyvtári foglalkozások előkészítésének és lebonyolításának segítése (kézműves foglalkozásokhoz sablonok készítése, eszközök biztosítása, a foglalkozáson résztvevő gyerekeknek segítségnyújtás, teremrendezés);
 • a könyvtár által szervezett táborok lebonyolításának segítése (részvétel a gyermekek számára készített programok lebonyolításában);
 • a gyermekkönyvtári dokumentumok rendjének felügyelete.

 

 • IV. Anyagmozgatás, kerti munkák

Feladatok:

 • nagyobb arányú selejtezés esetén vagy könyvvásár előkészítésekor segítségnyújtás a könyves dobozok pakolásában, cipelésében;
 • alkalomszerűen – például karbantartással, festéssel összefüggő munkák kapcsán - a könyvtári berendezések mozgatása;
 • a könyvtár zöld olvasótermének és gyermekkönyvtári teraszának gondozása, rendbetétele felügyelettel (gyomlálás, metszés, avar összesöprése, stb.).

 

A részvétel feltételei:

 

 • Közösségi szolgálatra csak az alábbi, könyvtárunkkal együttműködési megállapodást kötött oktatási intézmények diákjai jelentkezhetnek:

Bárdos László Gimnázium

Tatabányai Árpád Gimnázium

Tatabányai Szakképzési Centrum
Műszaki Szakközépiskolája, (Tatabánya, Réti u. 1-5.)
Műszaki Szakközépiskolája Telephelye (Tatabánya, Széchenyi u. 20.)
Fellner Jakab Szakképző Iskolája (Tatabánya, Pilinszky János u. 3.)
Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Tatabánya, Béke u. 8.)

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskolája és Szakiskolája, (Tatabánya, Kós Károly u. 17.)
Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája (Tatabánya, Cseri u. 35.)

Komáromi Jókai Mór Gimnázium

 

 • A közösségi szolgálati tevékenységet intézményünkben folytató diákoknak egy éves olvasói tagságot ajándékozunk.
 • A könyvtárban iskolai közösségi szolgálatot végző tanulókól elvárjuk a tisztelettudó, udvarias viselkedést mind az olvasókkal mind pedig a könyvtár dolgozóival szemben. További követelmény a kulturális intézményhez méltó öltözet és megjelenés.
 • A közösségi szolgálati tevékenység ideje alatt tilos telefonnal, tablettel és egyéb elektronikus eszközzel játszani, az internetet szórakozási céllal böngészni.

A könyvtár az oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodása értelmében vállalja:

 1. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket;
 2.  ha szükséges, pihenőidőt ad;
 3. a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését biztosítja;
 4. a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét ellátja.

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében végzett feladatok ellátását az úgynevezett „Közösségi Szolgálati Naplóban” igazolja a könyvtár felelős munkatársa, de csak abban az esetben, ha a tevékenységet maradéktalanul elvégezte a tanuló. A hanyag feladatellátás, a késés, a tiszteletlen, kulturálatlan viselkedés elég indok lehet ahhoz, hogy a könyvtár a közösségi szolgálat ellátásának igazolását megtagadja.

 

Hogyan lehet könyvtárunkban Iskolai Közösségi Szolgálatra jelentkezni?

 

 • — Személyes jelentkezés esetén a könyvtár nyitva tartási idejében az ügyeletes tájékoztató könyvtárost kell keresni, aki továbbítja a jelentkezőket az iskolai közösségi szolgálat intézményi koordinátoraihoz.
 • — Telefonos és e-mailes megkeresés esetén közvetlenül felvehető a kapcsolat a megyei könyvtár iskolai közösségi szolgálatot koordináló munkatársaival:

Duba Réka, 34/513-677, duba.reka@jamk.hu 

 

                                          

                                                 

Hogyan mondható le a közösségi szolgálaton való megjelenés?

 

Csak nagyon indokolt esetben lehet lemondani a szolgálatra való jelentkezést, hiszen könyvtárunk számít a diákok megjelenésére!
Másrészt a felesleges regisztrációval más diáktól veszik el a jelentkezési lehetőséget azok, akik regisztrálnak nálunk, de nem jönnek el a megbeszélt időpontban.
Három jelentkezés és lemondás után a továbbiakban nem fogadjuk a diákok jelentkezését az adott tanévben.

A jelentkezés lemondását legkésőbb a közösségi szolgálat megkezdését megelőző 24 órával kérjük jelezni. Ha nem sikerül a jelentkezést időben lemondani, kérjük, hogy lehetőség szerint szervezzen be a diák maga helyett mást!

 

Iskolai közösségi szolgálat a 2016/2017-es tanévben

 

Könyvtárunk a 2016/2017-es tanévben is várja az iskolai közösségi szolgálatra jelentkező diákokat. A tevékenységekre és a közösségi szolgálat végzésének időpontjára személyesen kell jelentkezni a Fő téri Központi Könyvtárban Nagyné Sári Aliz Imolánál vagy Feketsné Kisvarga Anitánál.

Választható tevékenységek:

 1. Minden szerdán 15.00 és 18.00 között aprónyomtatványok digitalizálása zajlik a Helyismereti részleg koordinálásával. Nem javasoljuk ezt a munkavégzést porallergiában szenvedő diákoknak.
 2. Gyermekkönyvtárunk kézműves foglalkozásainak előkészületeihez és lebonyolításához minden szerdán, illetve a rendezvények időpontjaiban várjuk a diákokat.
 3. 2016. október 3. és október 10 között zajlik az őszi könyvtári hét, melynek egyes programjaihoz, azok előkészületeihez és lebonyolításához lesz szükségünk a diákmunkatársak segítségére.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket.