új forrás

IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI
FOLYÓIRAT


A nyomtatott formában megjelenő folyóirat elektronikus változata

 

 Folyóiratunk a
NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
anyagi támogatásával jelenik meg.


       

Terjeszti a Budapesti, a Nemzeti és a Vidéki HÍRKER RT.
és alternatív terjesztők


Főszerkesztő
JÁSZ ATTILA


Szerkesztők
NÁDOR TIBOR
SZÉNÁSI ZOLTÁN

Lapterv és műszaki szerkezstés
SELLYEI TAMÁS OTTÓ

Tiszteletbeli munkatársak
CSOKITS JÁNOS
KOVÁCS LAJOS
MONOSTORI IMRE
MUZSNAY ÁKOS
VASADI PÉTER


új forrás

IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT
ALAPÍTÓ A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁRA

Megjelenik évente tízszer
Alapítva ezerkilencszázhatvankilencben
Alapító főszerkesztő:
PAYER ISTVÁN

Szerkesztőség: 2800 Tatabánya, Március 15-e utca 2. Telefon: 34/513-674. Levélcím: Tatabánya, pf. 136. E-mail cím: info@ujforras.hu vagy jamk@jamk.hu Interneten olvasható: http://www.jamk.hu/ujforras. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága. 1008 Budapest, Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél és a József Attila Megyei Könyvtárban. E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu; faxon: 06-1/303-3440. További információ: 06/80/4444-444. Előfizetési díj egy évre 3000,- Ft. INDEX: 25959, HU ISSN: 0133-5332. Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár. 2800 Tatabánya, Fő tér 2. Tel.: 34/513-670. Készült a Sollers Kft. nyomdájában Tatán.