Muzeális értékeink örökbefogadási programja

A gyűjtemény gondozása egyben állagmegóvást is jelent, a restaurálás pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az utókor számára minél jobb állapotban megmaradhassanak a dokumentumok. A restaurálási költségek támogatására „Könyv-Érték-Tár…” néven sorszámozott, egyedi adománylevelet bocsát ki a József Attila Könyvtár. Az intézmény a Tatabányai Rotary Clubbal közösen hirdeti meg az örökbefogadási akciót.

„A könyv-örökbefogadás szimbolikus esemény, mely a helyi kulturális örökség megőrzését célozza, elkötelezettséget jelent a nyomtatott dokumentumok iránt.” – mondta el a kezdeményezés kapcsán Mikolasek Zsófia, a József Attila Könyvtár igazgatója.

Adományozni kétféle módon lehet – az egyik, ha egy konkrét dokumentum restaurálásának költségét finanszírozza valaki. A másik lehetőség, ha az adományozó a lehetőségének megfelelő összeget ajánl fel minimum 5 ezer forinttól. Utóbbi esetben nem egy nevesített dokumentum örökbefogadásról, hanem a restaurálás támogatásáról szól az adományozás.

A Rotary Club Tatabánya pénzügyi és technikai lebonyolítóként vesz részt az akcióban és segít megszólítani a potenciális adományozókat a könyvtárral közösen. Első ütemben az év végéig 14 db dokumentum restaurálására vár adományokat a könyvtár. A restaurálás díjáról előzetes, indikatív ajánlatot kért a könyvtár az Archivart Könyvrestaurátor Műhelytől, ennek alapján írják ki a felhívást.

Fogadj örökbe restaurálásra meghirdetett munkák I. ütem

-10 db Komáromi Kalendárium 1874-1907 évkörből.

A borító leválasztása, mosás és kiegészítés majd rögzítés a kötethez. A keresztben kapoccsal rögzített kalendáriumok száraz tisztítása, előzékek készítése és vékony táblás régi típusú egészpapír kötés készítése az eredeti borítókról készített másolattal. (példány szerinti leírásukat ld. mellékletben. )

-Tóth Ferenc: Keresztyén kis kathékismus. -·8. kiad., Pápán: A' ref. főiskola' betűivel (1842); 72 p.

 Tárgyidő: "1842"

-Táncsics Mihály: Világkrónika, Pest: Oszterlam Károly bizománya (1859); XVI, 148 p.. -·Hiv.: Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712-1860. 3/2. köt. p. 581.

 Tárgyidő: ".../1859"

-Helischer József: Rövid tudositás az 1838-iki esztergomi árvizről, annak következményeiről, a kárvallottak számára béfolytt segedelmekről, és ezeknek felosztásukról, Beimel József Könyvnyomdája (1839); 21 p.. -·Hiv.: Petrik Géza: Magyarország

 bibliographiája, 1712-1860. 2/1. köt. p. 94.

 Tárgyidő: "1838"

-Thaly Kálmán: Magyarok virradása = Szózat = Hymnus; 8 p.. -·Egybefűzve