Álláspályázat hivatalsegéd (gondnok) munkakör betöltésére

Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár álláspályázatot hirdet 
hivatalsegéd (gondnok) 
munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: 4 órás munkaidő
A munkavégzés helye: 2800, Tatabánya, Fő tér 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A könyvtár eszközeinek, az épület kisebb karbantartása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók.
Jelentkezési feltételek: 8 általános, büntetlen előélet
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: gondnoki munkakörben szerzett tapasztalat, megváltozott munkaképesség, jogosítvány
Elvárt kompetenciák: precizitás, pontosság, önálló munkavégzésre való képesség, felelősségtudat, konfliktuskezelés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton: József Attila Könyvtár, 2800, Tatabánya, Fő tér 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését (Álláspályázat hivatalsegéd)
  • elektronikus úton: jamk@jamk.hu. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a munkakör megnevezését (álláspályázat hivatalsegéd)

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 25.
Az elbírálás módja, rendje: a beérkezett dokumentumok megismerése után a megfelelőnek tartott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jamk.hu honlapon szerezhet.

A pályázat letölthető az alábbi dokumentumban: Álláspályázat 2023. hivatalsegéd (pdf)