Byung-Chul Han: Mi ​a hatalom?

A ​hatalom sokarcú jelensége áthatja életünket és történelmünket. Ám fogalmának pontos jelentését illetően mindmáig teljes elméleti zavar uralkodik. Han Hegellel, Nietzschével, Heideggerrel és Foucault-val párbeszédet folytatva tör utat természetének új megértése felé, a hatalom és a szabadság közt feszülő látszólagos ellentétet is új megvilágításba helyezve. A hatalom nem egyszerűen az oksági tényező, amelynek révén a másik viselkedése annak akarata ellenére befolyásolható. Sokkal inkább olyan közvetítés az én és a másik között, amely kölcsönös függőségek sokaságát hozza létre. A hatalom nem csak a másik ellenében, hanem benne és rajta keresztül is gyakorolható, ami a közvetítés magasabb fokát feltételezi. Ezt megértve pedig az is világossá válik, hogy a hatalom és a szabadság nem egymást kizáró ellentétek, hanem ugyanannak az erőnek csupán a közvetítés fokát tekintve különböző megnyilvánulásai. A hatalom legkésőbb Nietzsche óta a szellemtörténet egyik legvitatottabb, de egyben legizgalmasabb fogalma. Byung-Chul Han a többrétegű jelenséget különböző kérdések keretében vizsgálja, többek között: Mit jelent a hatalom? Milyen metafizikai eszmék állnak mögötte? Hogyan működik a hatalom logikája? Létezik-e külön etikája a hatalomnak?

 

A leírás forrása: moly.hu. A könyv a molyon – Byung-Chul Han: Mi ​a hatalom?.

Ellenőrizze a könyv aktuális elérhetőségét a könyvtár online katalógusában!