Kovács Máté - Mathieu Houdayer: Allons-y ​Plus 4 

Az ​Allons-y PLUS a közismert és népszerű Le nouvel Allons-y kurzuskönyvcsalád utóda, amely
négy részben (A1–A2–B1–B2 szint), részenként két kötetben (kurzuskönyv és munkafüzet),
új tartalommal, valamint
új külsővel
kínál korszerű tananyagot a francia nyelv tanulói számára.

Az Allons-y PLUS 4 önálló és csoportos használatra egyaránt alkalmas, tananyaga B2 szintű nyelvtudást közvetít. Elsősorban a középiskolás korúak és a fiatal felnőttek számára íródott, de bármely korosztályhoz tartozó nyelvtanuló számára könnyen és jól használható eszköz a francia nyelv elsajátításához.

Allons-y PLUS 4 sajátosságai és újdonságai
tematikus felépítés egy-egy témakört feldolgozó fejezetekkel és ehhez kapcsolódó feladatokkal;
felkészülés a DELF B2 nyelvvizsgára, a tudásszint ellenőrzése külön fejezetben;
korszerű és autentikus szókincsfejlesztés: a valóban beszélt francia nyelv bemutatása;
a frankofón országok hétköznapjaiba ágyazódó és civilizációs sajátosságaikat is bemutató tananyag;
kommunikációközpontú tananyag speciális feladatokkal;
nagyszámú és változatos szöveg, feladat és hanganyag elsősorban a beszédértés és az olvasáskészség, valamint a beszédkészség párhuzamos fejlesztésére;
logikus és átgondolt tananyagfelépítés: fokozatosan nehezedő, egymásra épülő ismeretek és feladatok, valamint projektfeladatok a tanultak önálló, kreatív használattal történő ismétlésére, bővítésére;
igényesen és gazdagon illusztrált leckék az élményszerű és hatékony tanulásért;
letölthető hanganyag, hangzószöveg-átiratok és feladatmegoldások az önálló tanulás és teljesítményellenőrzés elősegítésére.

A tankönyvsorozat negyedik része egy kurzuskönyvből és egy munkafüzetből áll, melyek egymás tematikai felépítését követve és egymás nyelvismereti anyagára építve szerves egységet alkotnak, s ezért együttes használatuk kifejezetten ajánlott.

Méthode de français – Francia kurzuskönyv (B2), LX-0307-1:
14 fejezet és 6 projekt;
fejezetenként három lecke szövegekkel és feladatokkal;
rövid, könnyen érthető, francia nyelvű nyelvtani magyarázatok;
szószedetek fejezetenként, valamint összesített szójegyzék a könyv végén;
kommunikációfejlesztő monológok és vitafeladatok külön fejezetben (Monologues et débats);
hangosított tananyag anyanyelvi beszélők tolmácsolásában.

Cahier d’exercices – Munkafüzet (B2), LX-0308-1:
14 fejezet és 6 ismétlőfejezet;
fejezetenként
változatos nyelvtani gyakorlófeladatok (On s’exerce!),
kommunikációfejlesztő szóbeli és írásbeli szövegalkotó feladatok (On communique!);
hatékony felkészülés az emelt szintű érettségi írásbeli és szóbeli részére, valamint az ezekhez szükséges nyelvtani ismeretekre;
nyelvtani összefoglaló (Précis grammatical) francia nyelvű szabályismertetéssel és példamondatokkal.

 

A leírás forrása: moly.hu. A könyv a molyon – Kovács Máté - Mathieu Houdayer: Allons-y ​Plus 4.

 

Ellenőrizze a könyv aktuális elérhetőségét a könyvtár online katalógusában!