Tájátalakítás, ​járványok, vizek, birodalmak – zöldtörténelem

E ​kötet a 2021-ben megjelent Táj, ember, tudás – zöldtörténelem. Bevezetés a környezettörténet irodalmába című szöveg-és tanulmánygyűjtemény folytatása. Célja ugyancsak a környezettörténet hazai egyetemi oktatásának előmozdítása, de némileg más hangsúlyokkal. Az első kötet megjelentetését az motiválta, hogy magyar nyelven is elérhetővé tegyük a környezettörténet meghatározó témacsoportjaihoz kapcsolódó legfontosabb nemzetközi szakirodalom egy részét, és ezzel megmutassuk a tudományterület sokszínűségét mind a földrajz és a történelem, mind a környezetvédelem iránt fogékony hallgatók számára. E kötet az elsővel szemben nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a politikumra, kiemelve a nemzet-, állam- és birodalomépítő törekvések tájátalakító szerepét az ember és a természet viszonyrendszeréből. E hangsúlyeltolódás következtében célközönségünket ezúttal leginkább a történészek és történészhallgatók köre alkotja. A kötetben közölt 12 tanulmány a globális klimatikus összefüggéseken, kontinensek közötti tudástranszfer generálta hatásokon; az egyes birodalmi határvidékeket érintő gyarmatosító politikákon; a járványokon és a folyókhoz kapcsolódó eseményeken és katasztrófákon keresztül mutatja be a környezeti változások eltérő szemléletű és léptékű narratíváit.

A leírás forrása: moly.hu. A könyv a molyon – Tájátalakítás, ​járványok, vizek, birodalmak – zöldtörténelem.

Ellenőrizze a könyv aktuális elérhetőségét a könyvtár online katalógusában!